Regulamin

dla członków stowarzyszenia "OLIMP"
 1. Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne odbywać się będą w godzinach wcześniej ustalonych z prowadzącym.
 2. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu niedyspozycji prowadzącego będą odpracowywane w późniejszym, ustalonym terminie.
 3. Osoby, które wcześniej nie zgłoszą nieobecności na zajęciach, nie mają możliwości ich odrabaiania.
 4. Częsta, nieuzasadniona nieobecność na zajęciach będzie skutkowała ich zawieszeniem.
 5. Obowiązująca składka członkowska wynosi:
  - za jedno dziecko 100zł/rok
  - za drugie dziecko po 50zł/rok
 6. Składkę należy uregulować do 30.06 br., za cały rok kalendarzowy. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (50zł).
 7. Osoby, które nie uregulują składki w wyżej wymienionym terminie nie będą korzystały z zajęc od miesiąca wcześnia.